NLM Digital Collections

Bartholomaei Eustachii anatomici summi Romanae archetypae tabulae anatomicae novis explicationibus