NLM Digital Collections

Ontleding des menschelyken lichaams