NLM Digital Collections

Chyroma[n]tia Joa[n]nis Indagine: en[n] dit boec leert va[n] drie naturlike co[n]ste[n] als phisiognomia, astrologia naturalis, chiromantia