U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Claudij Galeni Pergameni De temperamentis libri III: de inaequali intemperie liber I