U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Een der vele vredestaken van uw Rode Kruis. Uitstapjes voor ouden van dagen