NLM Digital Collections

Kadoaki Heikichi: tōshō no tame eso to nari ishukushi jūsō ni yori zasetsu sareta kaku yubi no haimen ni aru hakusen bunkaisen