NLM Digital Collections

Timoun ki byen tete byen kenbe: m'ap bay pitit mwen tete pi lontan