NLM Digital Collections

Jikinge kutokana na magonjwa ya zinaa: tumia mpira = Protect yourself from sexually transmitted diseases : use a condom