U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Podderzhivat' chistotu v komnatakh, v poriadke soderzhat' svoiu odezhdu obuv', postel'