U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

För ett år sedan var han på gay-klubb i Köpenhamn