U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Bataffche Vrouwin, kust, in deze beeldtenis