U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Languages English Remove constraint Languages: English Genre Pictorial Works Remove constraint Genre: Pictorial Works Genre Herbals Remove constraint Genre: Herbals
Number of results to display per page

Search Results

1. [Gladioluses]

nlm:nlmuid-101456714-img

3. [Daffodils]

nlm:nlmuid-101456707-img

4. [Daffodils]

nlm:nlmuid-101456708-img

7. Raspberry-bush =: Rubus ideous

nlm:nlmuid-101456768-img

8. Osmond-royal =: Filix florida

nlm:nlmuid-101456772-img

10. White lilly =: Lilium album

nlm:nlmuid-101456751-img

11. [Tulips]

nlm:nlmuid-101456705-img

15. Artichoke: Cinara

nlm:nlmuid-101456779-img

17. Endive =: Endivia

nlm:nlmuid-101456777-img

18. [Daffodils]

nlm:nlmuid-101456709-img

19. [Allium]

nlm:nlmuid-101456710-img

20. Fox glove =: Digitalis

nlm:nlmuid-101456752-img

23. [Irises]

nlm:nlmuid-101456712-img

24. Hollyhocks =: Malva arborea

nlm:nlmuid-101456755-img

26. [Campion]

nlm:nlmuid-101456717-img

27. [Irises]

nlm:nlmuid-101456713-img

29. [Gentian]

nlm:nlmuid-101456718-img

30. Columbine =: Aquilegia

nlm:nlmuid-101456778-img

32. [Ranunculus]

nlm:nlmuid-101456716-img

33. Elecampane =: Helenium

nlm:nlmuid-101456780-img

35. Sage =: Salvia

nlm:nlmuid-101456750-img

36. [Anemones]

nlm:nlmuid-101456715-img

37. Black poppy =: Papaver nigrum

nlm:nlmuid-101456781-img

39. Lavender =: Lavendula

nlm:nlmuid-101456769-img

44. [Crocus]

nlm:nlmuid-101456711-img

45. [Grapes]

nlm:nlmuid-101456719-img

46. Dragons =: Dracontium

nlm:nlmuid-101456766-img

48. The vine =: Vitis, vinifera

nlm:nlmuid-101456762-img