U.S. Department of Health & Human Services

NLM Digital Collections

Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Languages Dutch Remove constraint Languages: Dutch
Number of results to display per page

Search Results

1. Instructie voor de barbiers jonghers, ende den ghemeynen simpelen man: leerende de maniere om wonden te genesen, salven, plaesteren, olien, wateren, en[d]e drancken te maken midsgaders veel schoon remedien tot alle ghebreken des lichaems, weest al geprobeert ende waerachtich bewonden : met een schoon tafele om alle dinck haest te vinden

nlm:nlmuid-2255030R-bk

2. Ontleding des menschelyken lichaams

nlm:nlmuid-2312021R-bk

17. [Poet in his library]

nlm:nlmuid-101435281-img

22. [Body Snatching]

nlm:nlmuid-101435597-img

38. [The Clinic]

nlm:nlmuid-101393458-img

83. [The pleasures of tobacco]

nlm:nlmuid-101448020-img

85. [Hygeia]

nlm:nlmuid-101448219-img