NLM Digital Collections

Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Formats Still image Remove constraint Formats: Still image Copyright Public domain Remove constraint Copyright: Public domain Subjects Physicians Remove constraint Subjects: Physicians Publication Year 1860 Remove constraint Publication Year: 1860
Number of results to display per page

Search Results

1. Thomas Watson

nlm:nlmuid-101435055-img

3. John Addington Symonds

nlm:nlmuid-101435071-img

4. Thomas Nunneley

nlm:nlmuid-101435088-img

5. Edward William Murphy

nlm:nlmuid-101435070-img

6. James Bardsley

nlm:nlmuid-101435100-img

8. Sir James Clark

nlm:nlmuid-101435063-img

9. George Edward Paget

nlm:nlmuid-101435062-img

10. William Daniel Moore

nlm:nlmuid-101435104-img

11. James Copland

nlm:nlmuid-101435066-img

12. Thomas King Chambers

nlm:nlmuid-101435102-img

13. Alexander Tweedie

nlm:nlmuid-101435078-img

14. Holmes Coote

nlm:nlmuid-101435098-img

15. Edwin Lankester

nlm:nlmuid-101435091-img

16. Erasmus Wilson

nlm:nlmuid-101435099-img

18. Robert Gardiner Hill

nlm:nlmuid-101435094-img

20. Henry Holland

nlm:nlmuid-101435069-img

21. Henry Bence Jones

nlm:nlmuid-101435081-img

23. Thomas Blizard Curling

nlm:nlmuid-101435079-img

24. James Ranald Martin

nlm:nlmuid-101435073-img

25. John Propert

nlm:nlmuid-101435064-img

26. R.W. Dunn

nlm:nlmuid-101435095-img

27. Robert Druitt

nlm:nlmuid-101435103-img

28. William Bowman

nlm:nlmuid-101435076-img

29. T. Spencer Cobbold

nlm:nlmuid-101435097-img

30. Thomas Hodgkin

nlm:nlmuid-101435096-img

31. Charles Cowan

nlm:nlmuid-101435083-img

32. N.B. Ward

nlm:nlmuid-101435085-img

33. Charles Hastings

nlm:nlmuid-101435059-img

34. Peter Mark Roget

nlm:nlmuid-101435072-img

35. John Gay

nlm:nlmuid-101435090-img

36. Francis Henry Ramsbotham

nlm:nlmuid-101435087-img

37. Alfred Swaine Taylor

nlm:nlmuid-101435089-img

39. Thomas Herbert Barker

nlm:nlmuid-101435077-img

40. Richard Griffin

nlm:nlmuid-101435092-img

41. William Augustus Guy

nlm:nlmuid-101435093-img

42. Thomas Pridgin Teale

nlm:nlmuid-101435074-img

43. Thomas Hawkes Tanner

nlm:nlmuid-101435101-img

44. William Sands Cox

nlm:nlmuid-101435068-img

45. Richard Owen

nlm:nlmuid-101435056-img

46. Dr. Carpenter

nlm:nlmuid-101435084-img

47. Robert Uvedale West

nlm:nlmuid-101435086-img

48. Charles Radclyffe Hall

nlm:nlmuid-101435080-img

49. George Burrows

nlm:nlmuid-101435060-img