Skip Navigation

Search

You searched for: Authors Sano, Tsuneto, artist Remove constraint Authors: Sano, Tsuneto, artist Languages Japanese Remove constraint Languages: Japanese Start Over

Search Results

Author(s):
Sano, Tsuneto, artist
Publication:
Tōkyō : Nihon Sekijūjisha, [between 1934 and 1945]
Subject(s):
Nursing -- instrumentation
Emergencies -- nursing
Mobile Health Units
Hospitals, Military
Japan
Author(s):
Sano, Tsuneto, artist
Publication:
[Tōkyō] : [Nihon Sekijūjisha], [1877?]
Subject(s):
Famous Persons
Volunteers
Nurses
Organizations, Nonprofit
Japan
Sano, Tsunetami, 1822-1902.
Ogyū, Wataru, 1839-1910.
Hanabusa, Yoshimoto, 1842-1917.
Nihon Sekijūjisha.
Author(s):
Sano, Tsuneto, artist
Publication:
[Tōkyō] : [Nihon Sekijūjisha], [between 1904 and 1905]
Subject(s):
Famous Persons
Volunteers
Nurses
Japan
Komatsu no Miya Akihito Shinō, 1846-1903.
Akihito Shinō Hi Yoriko, 1852-1914.