Skip Navigation

Search

You searched for: Subjects China Remove constraint Subjects: China Dates by Range 1950-1999 Remove constraint Dates by Range: 1950-1999 Start Over

Search Results

Author(s):
Kim, Stephen, 1928-
National Library of Medicine (U.S.)
Publisher:
[Washington, D.C.] : U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, [1966]
Subject(s):
Catalogs, Library
Periodicals as Topic
China
District of Columbia
Bibliography
Author(s):
National Library of Medicine (U.S.)
United States. Public Health Service
Publisher:
Washington, D.C. : U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, 1961
Subject(s):
Periodicals as Topic
China
Bibliography
Catalogs
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1952?]
Subject(s):
Biological Warfare
Bioterrorism
Korean War
China
Posters
Publisher:
[China : s.n., 1952?]
Subject(s):
Pest Control -- methods
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1952?]
Subject(s):
Biological Warfare
Civil Defense
Korean War
China
Posters
Author(s):
Tang, Xuezheng.
Publisher:
Beijing : Shou dou chu ban she, 1952
Subject(s):
Acupuncture Points
Meridians
Anatomy
Acupuncture Therapy
Medicine, Chinese Traditional
China
Pictorial Works
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1952?]
Subject(s):
Biological Warfare
Civil Defense
Korean War
China
Posters
Publisher:
[China : s.n., 1952?]
Subject(s):
Biological Warfare
Korean War
China
Posters
Author(s):
Nanjing Shi ge ming wei yuan hui. Wei sheng ju.
Wei sheng jiao yu guan (Nanjing Shi, China)
Jie he bing fang zhi yuan (Nanjing Shi, China)
Publisher:
[Nanjing Shi] : Nanjing Shi ge ming wei yuan hui wei sheng ju : Wei sheng jiao yu guan : Jie he bing fang zhi yuan, [1978?]
Subject(s):
BCG Vaccine
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo.
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai Shi : Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo : Shanghai fang lao xie hui, 1963?]
Subject(s):
BCG Vaccine
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing (China). Wei sheng ju.
Publisher:
[Beijing Shi : Beijing Shi ren min zheng fu gong gong wei sheng ju, 1950?]
Subject(s):
BCG Vaccine
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Patient Care
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- surgery
Tuberculosis, Pulmonary -- drug therapy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- microbiology
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Tuberculosis, Pulmonary -- immunology
Mycobacterium tuberculosis -- pathogenicity
Health Education
China
Posters
Author(s):
Liu, Yinglin.
Wang, Yunxiang.
Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo.
Zhongguo fang lao xie hui. Tianjin fen hui.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui : Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo : Zhongguo fang lao xie hui Tianjin fen hui, [1964?]
Subject(s):
Health Education
Immunity
Physical Fitness
Life Style
Health Behavior
Therapeutics
China
Posters
Author(s):
Liu, Yinglin.
Wang, Yunxiang.
Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo.
Zhongguo fang lao xie hui. Tianjin fen hui.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui : Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo : Zhongguo fang lao xie hui Tianjin fen hui, [1964?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- diagnosis
Mass Chest X-Ray
Early Diagnosis
Health Education
China
Posters
Author(s):
Tianjin ren min yin shua chang.
Publisher:
[Tianjin? : Tianjin ren min yin shua chang?, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Behavior
Health Education
China
Posters
Author(s):
Tianjin ren min yin shua chang.
Publisher:
[Tianjin? : Tianjin ren min yin shua chang?, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
BCG Vaccine
Health Education
China
Posters
Author(s):
Tianjin ren min yin shua chang.
Publisher:
[Tianjin? : Tianjin ren min yin shua chang?, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Physical Fitness
Health Behavior
Health Education
China
Posters
Author(s):
Tianjin ren min yin shua chang.
Publisher:
[Tianjin? : Tianjin ren min yin shua chang?, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Life Style
Health Education
China
Posters
Author(s):
Tianjin ren min yin shua chang.
Publisher:
[Tianjin? : Tianjin ren min yin shua chang?, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Food Contamination -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Tianjin ren min yin shua chang.
Publisher:
[Tianjin? : Tianjin ren min yin shua chang?, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Hygiene
Health Behavior
Health Education
China
Posters
Author(s):
Tianjin ren min yin shua chang.
Publisher:
[Tianjin? : Tianjin ren min yin shua chang?, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Nutritional Physiological Phenomena
Health Education
China
Posters
Author(s):
Ye, Liuwen.
Mo, Gong.
Jian kang bao she.
Publisher:
[Tianjin? : Jian kang bao she, 1963?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Mass Chest X-Ray
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing Shi jie he bing fang zhi suo.
Dongcheng Qu jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Beijing Shi] : Beijing Shi jie he bing fang zhi suo : Dongcheng Qu jie he bing fang zhi suo, [1980?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing Shi jie he bing fang zhi suo.
Dongcheng Qu jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Beijing Shi] : Beijing Shi jie he bing fang zhi suo : Dongcheng Qu jie he bing fang zhi suo, [1980?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing Shi jie he bing fang zhi suo.
Dongcheng Qu jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Beijing Shi] : Beijing Shi jie he bing fang zhi suo : Dongcheng Qu jie he bing fang zhi suo, [1980?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Mass Chest X-Ray
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
China. Wei sheng bu. Wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin ren min yin shua chang, [1953]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Zhonghua quan guo ke xue ji shu pu ji xie hui.
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Publisher:
Shang hai : Ren min wei sheng chu ban she, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin ren min yin shua chang, 1955
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Patient Isolation
Disinfection -- methods
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Tuberculosis, Pulmonary -- psychology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- diagnosis
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- transmission
Digestive System -- microbiology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Life Style
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Tuberculosis, Pulmonary -- transmission
Health Behavior
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Behavior
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Patient Isolation
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
BCG Vaccine -- therapeutic use
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- economics
Socioeconomic Factors
Attitude to Health
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- transmission
Respiratory Tract Infections -- transmission
Mycobacterium tuberculosis -- pathogenicity
Health Education
China
Posters
Author(s):
Wulumuqi Shi di 2 ren min yi yuan.
Publisher:
[Wulumuqi Shi?] : Wulumuqi Shi di er ren min yi yuan, [1963?]
Subject(s):
BCG Vaccine
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Baoding Shi fang lao wei yuan hui.
Publisher:
[Baoding Shi] : Baoding Shi fang lao wei yuan hui, [1950?]
Subject(s):
BCG Vaccine
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Liu, Yinglin.
Wang, Yunxiang.
Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo.
Zhongguo fang lao xie hui. Tianjin fen hui.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui : Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo : Zhongguo fang lao xie hui Tianjin fen hui, [1964?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo.
Shanghai Shi Jing'an Qu jie he bing fang zhi suo.
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo : Shanghai fang lao xie hui bian yin, 1964
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Child
Health Education
China
Posters
Author(s):
Gansu Sheng (China). Wei sheng ting.
Zhongguo fang lao xie hui. Gansu Sheng fen hui.
Publisher:
[Gansu Sheng : Gansu Sheng wei sheng ting : Zhongguo fang lao xie hui Gansu Sheng fen hui, 1964?]
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Ganzhou Zhuanqu jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Ganzhou : Ganzhou Zhuanqu jie he bing fang zhi suo], 1964
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Chongqing Shi wei sheng jiao yu guan.
Chongqing Shi hong shi zi hui.
Publisher:
[Chongqing Shi : Chongqing Shi wei sheng jiao yu guan : Chongqing Shi hong shi zi hui], 1965
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Wuhan jie he bing yuan.
Publisher:
[Wuhan] : Wuhan jie he bing yuan, [1977?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters