Skip Navigation

Search

You searched for: Languages Chinese Remove constraint Languages: Chinese Start Over

Search Results

Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Tuberculosis, Pulmonary -- radiography
Health Education
China
Author(s):
Ma, Dong.
Guangdong Sheng ji hua sheng yu zhi dao wei yuan hui.
Guangdong Sheng (China). Wei sheng ting. Xuan chuan jiao yu suo.
Publisher:
Guangdong : Guangdong Sheng ji hua sheng yu zhi dao wei yuan hui : Guangdong Sheng wei sheng ting xuan chuan jiao yu suo bian yin, 1964
Subject(s):
Family Planning Policy
Contraception
China
Posters
Author(s):
Canadian Public Health Association. AIDS Education and Awareness Program.
Canada. Health and Welfare Canada.
Publisher:
[Ottawa, Ont.] : Canadian Public Health Association, AIDS Education and Awareness Program : Health and Welfare Canada, [19--]
Subject(s):
Acquired Immunodeficiency Syndrome -- prevention & control
Health Education
Posters
Publisher:
[Hong Kong : s.n., 19--?]
Subject(s):
Acquired Immunodeficiency Syndrome -- prevention & control
Adolescent
Health Education
Needle Sharing
Posters
Author(s):
New York (N.Y.). Department of Health.
Publisher:
[New York, N.Y. : Dept. of Health, 198-]
Subject(s):
Acquired Immunodeficiency Syndrome -- prevention & control
Condoms
Needle Sharing
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Back
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Thorax
Abdomen
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Head
Neck
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Extremities
Posters
Author(s):
Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo.
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai : Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo : Shanghai fang lao xie hui, 1960?]
Subject(s):
Hygiene
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
BCG Vaccine
Health Education
China
Pictorial Works
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1954
Subject(s):
Health Promotion
Health Policy
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai xue you tu shu mei shu she, Minguo 22 [1933]
Subject(s):
Urinary Tract -- anatomy & histology
Skin -- anatomy & histology
Kidney -- anatomy & histology
Touch
Health Education
China
Posters
14. Bi, she
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai xue you tu shu mei shu she, Minguo 22 [1933]
Subject(s):
Nose -- anatomy & histology
Tongue -- anatomy & histology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Family Planning Association of Hong Kong.
Publisher:
Hong Kong : Family Planning Association of Hong Kong, [19--?]
Subject(s):
Family Planning Services
Family Characteristics
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Exercise Therapy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Lü, Xianzhang.
Fang, Dong.
Publisher:
Shanghai : Xin ya shu dian, 1951
Subject(s):
Parasites -- pathogenicity
Parasitic Diseases -- transmission
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Shanghai? : s.n.], 1957
Subject(s):
Abdominal Pain
Posters
Publisher:
[Shanghai? : s.n.], 1957
Subject(s):
Eating
Food Preferences
Nuclear Family
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Behavior
Health Education
China
Pictorial Works
Author(s):
Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo.
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai : Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo : Shanghai fang lao xie hui, 1960?]
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Promotion
China
Posters
Author(s):
Lanzhou Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Lanzhou Shi hong shi zi hui.
Lanzhou Shi wei sheng fang yi zhan.
Publisher:
[Lanzhou Shi?] : Gansu ri bao she yin shua chang, 1964
Subject(s):
Health Promotion
Child
Health Behavior
Hygiene
China
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui. Shenyang Shi fen hui.
Shenyang Shi jie he bing fang zhi yuan.
Publisher:
[Shenyang Shi] : Zhongguo fang lao xie hui Shenyang Shi fen hui : Shenyang Shi jie he bing fang zhi yuan, [1965?]
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Wuhan Shi (China). Wei sheng ju.
Wuhan Shi jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Wuhan] : Guo ying Wuhan yin shua chang, 1953
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1952?]
Subject(s):
Biological Warfare
Civil Defense
Korean War
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?, 1952]
Subject(s):
Sanitation
Hygiene
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Zhong yang mei shu xue yuan (China)
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?, 1952]
Subject(s):
Sanitation
Hygiene
Health Education
Urban Health
China
Posters
Publisher:
[Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1977?]
Subject(s):
Family Planning Services
Contraception
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 197-?]
Subject(s):
Family Planning Services
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Shanghai? : s.n.], 1957
Subject(s):
Hand Disinfection
Cooking
Insect Control
Posters
Author(s):
National Library of Medicine (U.S.)
United States. Public Health Service
Publisher:
Washington, D.C. : U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, 1961
Subject(s):
Periodicals as Topic
China
Bibliography
Catalogs
Author(s):
Fujian Sheng hong shi zi hui.
Fujian Sheng (China). Wei sheng ting. Wei sheng xuan chuan jiao yu suo.
Publisher:
[Fuzhou Shi] : Fuzhou Shi di 1 yin shua chang cheng yin, 1960
Subject(s):
Pest Control
Public Health
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- pathology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- diagnosis
Early Diagnosis
Mass Chest X-Ray
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?], 1952
Subject(s):
Communicable Disease Control
Diptera -- pathogenicity
Health Education
Hygiene
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?], 1952
Subject(s):
Communicable Disease Control
Phthiraptera -- pathogenicity
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?], 1952
Subject(s):
Communicable Disease Control
Culicidae -- pathogenicity
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Hygiene
Food Contamination -- prevention & control
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Hygiene
Food Contamination -- prevention & control
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Occupational Health
Hygiene
Preventive Medicine -- methods
China
Posters
Publisher:
[China? : s.n.], 1983
Subject(s):
Smoking -- prevention & control
Smoking -- adverse effects
Lung Diseases
Heart Diseases
Posters
Author(s):
Singapore. Training & Health Education Department
Publisher:
Singapore : Ministry of Health, Training & Health Education Dept., c1986
Subject(s):
Women's Health
Preventive Health Services
Posters
Author(s):
Jilin Sheng Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Publisher:
[Jilin] : Jilin Sheng Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui, 1963
Subject(s):
Communicable Disease Control
Pest Control
Sanitation
China
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Tuberculosis, Pulmonary -- radiography
Health Education
China
Pictorial Works
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
China. Wei sheng bu. Wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo.
Publisher:
[Beijing? : Wei sheng bu xuan chuan chu?], 1954
Subject(s):
Child Rearing
Child
Child Care
Parenting
China
Posters
Author(s):
Zhang, Guolin.
Wang, Zidou.
Zhejiang Sheng ke xue ji shu pu ji xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai wei sheng chu ban she, 1957
Subject(s):
Hookworm Infections -- diagnosis
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Immunity
Health Education
China
Posters
Author(s):
Mo, Gong.
Tianjin wei sheng xuan chuan jiao yu suo.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin ren min yin shua chang, 1956
Subject(s):
Malaria -- prevention & control
Mosquito Control -- methods
Health Education
China
Posters
Author(s):
Family Planning Association of Hong Kong.
Publisher:
Hong Kong : Family Planning Association of H. K., [19--?]
Subject(s):
Family Planning Services
Family Characteristics
Socioeconomic Factors
Posters
Author(s):
Action Committee Against Narcotics (Hong Kong, China)
Publisher:
[Hong Kong : Action Committee Against Narcotics, 19--]
Subject(s):
Street Drugs -- adverse effects
Crime
Interpersonal Relations
Posters