Skip Navigation

Search

You searched for: Languages Chinese Remove constraint Languages: Chinese Start Over

Search Results

Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Tuberculosis, Pulmonary -- radiography
Health Education
China
Author(s):
Ma, Dong.
Guangdong Sheng ji hua sheng yu zhi dao wei yuan hui.
Guangdong Sheng (China). Wei sheng ting. Xuan chuan jiao yu suo.
Publisher:
Guangdong : Guangdong Sheng ji hua sheng yu zhi dao wei yuan hui : Guangdong Sheng wei sheng ting xuan chuan jiao yu suo bian yin, 1964
Subject(s):
Family Planning Policy
Contraception
China
Posters
Author(s):
Canadian Public Health Association. AIDS Education and Awareness Program.
Canada. Health and Welfare Canada.
Publisher:
[Ottawa, Ont.] : Canadian Public Health Association, AIDS Education and Awareness Program : Health and Welfare Canada, [19--]
Subject(s):
Acquired Immunodeficiency Syndrome -- prevention & control
Health Education
Posters
Publisher:
[Hong Kong : s.n., 19--?]
Subject(s):
Acquired Immunodeficiency Syndrome -- prevention & control
Adolescent
Health Education
Needle Sharing
Posters
Author(s):
New York (N.Y.). Department of Health.
Publisher:
[New York, N.Y. : Dept. of Health, 198-]
Subject(s):
Acquired Immunodeficiency Syndrome -- prevention & control
Condoms
Needle Sharing
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Back
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Thorax
Abdomen
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Head
Neck
Posters
Publisher:
[China? : s.n., 19--]
Subject(s):
Medicine, Chinese Traditional
Acupressure
Extremities
Posters
Author(s):
Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo.
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai : Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo : Shanghai fang lao xie hui, 1960?]
Subject(s):
Hygiene
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
BCG Vaccine
Health Education
China
Pictorial Works
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1954
Subject(s):
Health Promotion
Health Policy
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai xue you tu shu mei shu she, Minguo 22 [1933]
Subject(s):
Urinary Tract -- anatomy & histology
Skin -- anatomy & histology
Kidney -- anatomy & histology
Touch
Health Education
China
Posters
14. Bi, she
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai xue you tu shu mei shu she, Minguo 22 [1933]
Subject(s):
Nose -- anatomy & histology
Tongue -- anatomy & histology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Family Planning Association of Hong Kong.
Publisher:
Hong Kong : Family Planning Association of Hong Kong, [19--?]
Subject(s):
Family Planning Services
Family Characteristics
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Exercise Therapy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Lü, Xianzhang.
Fang, Dong.
Publisher:
Shanghai : Xin ya shu dian, 1951
Subject(s):
Parasites -- pathogenicity
Parasitic Diseases -- transmission
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Shanghai? : s.n.], 1957
Subject(s):
Abdominal Pain
Posters
Publisher:
[Shanghai? : s.n.], 1957
Subject(s):
Eating
Food Preferences
Nuclear Family
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Behavior
Health Education
China
Pictorial Works
Author(s):
Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo.
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai : Shanghai Shi jie he bing zhong xin fang zhi suo : Shanghai fang lao xie hui, 1960?]
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Promotion
China
Posters
Author(s):
Lanzhou Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Lanzhou Shi hong shi zi hui.
Lanzhou Shi wei sheng fang yi zhan.
Publisher:
[Lanzhou Shi?] : Gansu ri bao she yin shua chang, 1964
Subject(s):
Health Promotion
Child
Health Behavior
Hygiene
China
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui. Shenyang Shi fen hui.
Shenyang Shi jie he bing fang zhi yuan.
Publisher:
[Shenyang Shi] : Zhongguo fang lao xie hui Shenyang Shi fen hui : Shenyang Shi jie he bing fang zhi yuan, [1965?]
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Wuhan Shi (China). Wei sheng ju.
Wuhan Shi jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Wuhan] : Guo ying Wuhan yin shua chang, 1953
Subject(s):
Health Education
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1952?]
Subject(s):
Biological Warfare
Civil Defense
Korean War
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?, 1952]
Subject(s):
Sanitation
Hygiene
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Zhong yang mei shu xue yuan (China)
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?, 1952]
Subject(s):
Sanitation
Hygiene
Health Education
Urban Health
China
Posters
Publisher:
[Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1977?]
Subject(s):
Family Planning Services
Contraception
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 197-?]
Subject(s):
Family Planning Services
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Shanghai? : s.n.], 1957
Subject(s):
Hand Disinfection
Cooking
Insect Control
Posters
Author(s):
National Library of Medicine (U.S.)
United States. Public Health Service
Publisher:
Washington, D.C. : U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, 1961
Subject(s):
Periodicals as Topic
China
Bibliography
Catalogs
Author(s):
Fujian Sheng hong shi zi hui.
Fujian Sheng (China). Wei sheng ting. Wei sheng xuan chuan jiao yu suo.
Publisher:
[Fuzhou Shi] : Fuzhou Shi di 1 yin shua chang cheng yin, 1960
Subject(s):
Pest Control
Public Health
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- pathology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- diagnosis
Early Diagnosis
Mass Chest X-Ray
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?], 1952
Subject(s):
Communicable Disease Control
Diptera -- pathogenicity
Health Education
Hygiene
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?], 1952
Subject(s):
Communicable Disease Control
Phthiraptera -- pathogenicity
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
Zhonghua quan guo mei shu gong zuo zhe xie hui.
Beijing xin guo hua yan jiu hui.
Publisher:
[Beijing? : Zhong yang wei sheng bu xuan chuan chu?], 1952
Subject(s):
Communicable Disease Control
Culicidae -- pathogenicity
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Hygiene
Food Contamination -- prevention & control
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Hygiene
Food Contamination -- prevention & control
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Occupational Health
Hygiene
Preventive Medicine -- methods
China
Posters
Publisher:
[China? : s.n.], 1983
Subject(s):
Smoking -- prevention & control
Smoking -- adverse effects
Lung Diseases
Heart Diseases
Posters
Author(s):
Singapore. Training & Health Education Department
Publisher:
Singapore : Ministry of Health, Training & Health Education Dept., c1986
Subject(s):
Women's Health
Preventive Health Services
Posters
Author(s):
Jilin Sheng Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Publisher:
[Jilin] : Jilin Sheng Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui, 1963
Subject(s):
Communicable Disease Control
Pest Control
Sanitation
China
Posters
Author(s):
Zhongguo fang lao xie hui.
Publisher:
Shanghai : Zhongguo fang lao xie hui bian yin, [194u]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Tuberculosis, Pulmonary -- radiography
Health Education
China
Pictorial Works
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
China. Wei sheng bu. Wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo.
Publisher:
[Beijing? : Wei sheng bu xuan chuan chu?], 1954
Subject(s):
Child Rearing
Child
Child Care
Parenting
China
Posters
Author(s):
Zhang, Guolin.
Wang, Zidou.
Zhejiang Sheng ke xue ji shu pu ji xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai wei sheng chu ban she, 1957
Subject(s):
Hookworm Infections -- diagnosis
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Immunity
Health Education
China
Posters
Author(s):
Mo, Gong.
Tianjin wei sheng xuan chuan jiao yu suo.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin ren min yin shua chang, 1956
Subject(s):
Malaria -- prevention & control
Mosquito Control -- methods
Health Education
China
Posters
Author(s):
Family Planning Association of Hong Kong.
Publisher:
Hong Kong : Family Planning Association of H. K., [19--?]
Subject(s):
Family Planning Services
Family Characteristics
Socioeconomic Factors
Posters
Author(s):
Action Committee Against Narcotics (Hong Kong, China)
Publisher:
[Hong Kong : Action Committee Against Narcotics, 19--]
Subject(s):
Street Drugs -- adverse effects
Crime
Interpersonal Relations
Posters
Publisher:
[China : s.n., 1970?]
Subject(s):
Family planning
Socialism
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing Centre of Communication and Family Planning.
Publisher:
[China : Beijing Centre of Communication and Family Planning, 19--?]
Subject(s):
Only Child -- education
Parenting
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
BCG Vaccine -- therapeutic use
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Child
Health Education
Infant
China
Posters
Author(s):
Liu, Yinglin.
Wang, Yunxiang.
Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui.
Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo.
Zhongguo fang lao xie hui. Tianjin fen hui.
Publisher:
[Tianjin] : Tianjin Shi ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui : Tianjin Shi jie he bing fang zhi suo : Zhongguo fang lao xie hui Tianjin fen hui, [1964?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
BCG Vaccine -- therapeutic use
Child
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing Shi jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Beijing] : Beijing Shi jie he bing fang zhi suo, [1965?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
BCG Vaccine -- therapeutic use
China
Health Education
China
Posters
Author(s):
Jiangxi Sheng jie he bing fang zhi suo.
Publisher:
[Jiangxi] : Jiangxi Sheng jie he bing fang zhi suo, [1963?]
Subject(s):
BCG Vaccine
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo.
Publisher:
[Beijing?] : Zhong yang wei sheng bu wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo, 1952
Subject(s):
Meningitis, Meningococcal -- prevention & control
Disease Notification
Health Education
China
Posters
Author(s):
Time Warner, Inc.
Publisher:
[China : s.n., 19--?]
Subject(s):
Family Planning Services
Men -- psychology
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Jiangxi Sheng (China). Wei sheng fang yi zhan.
Publisher:
[Jiangxi Sheng] : Jiangxi Sheng wei sheng fang yi zhan, [1960?]
Subject(s):
Malaria -- prevention & control
Mosquito Control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Chengdu Shi hong shi zi hui.
Chengdu Shi wei sheng xuan chuan jiao yu suo.
Publisher:
[Sichuan] : Sichuan ren min yin shua chang, 1963
Subject(s):
Malaria -- prevention & control
Mosquito Control -- methods
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shandong zi ran ke xue jiao yu yan jiu suo.
Publisher:
[Shandong] : Shandong zi ran ke xue jiao yu yan jiu suo, [1950?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Life Style
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Disinfection
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Mass Chest X-Ray
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Health Behavior
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Disinfection -- methods
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Aftercare
Health Education
China
Posters
Author(s):
Zhongguo wei sheng hua kan she.
Publisher:
[China] : Zhongguo wei sheng hua kan she, [1980?]
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Child
Health Education
China
Posters
Author(s):
Action Committee Against Narcotics (Hong Kong, China)
Publisher:
[Hong Kong : Action Committee Against Narcotics, 19--]
Subject(s):
Substance-Related Disorders -- prevention & control
Street Drugs -- adverse effects
Posters
Publisher:
[Shanghai? : s.n.], 1957
Subject(s):
Diptera -- pathogenicity
Food Contamination
Intestinal Diseases, Parasitic
Wind
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Cooking -- methods
Nutritive Value
China
Posters
Publisher:
[Zhongguo : bu xiang, 1955]
Subject(s):
Cooking -- methods
Nutritive Value
China
Posters
Author(s):
Jiujiang Diqu wei sheng fang yi zhan.
Publisher:
[Jiangxi, China] : Jiangxi yin shua gong si, [1970?]
Subject(s):
Rural Health Services
State Medicine
Malaria -- prevention & control
China
Posters
Author(s):
Jinan Shi wei sheng fang yi zhan ge ming wei yuan hui.
Publisher:
[Jinan] : Jinan Shi wei sheng fang yi zhan ge ming wei yuan hui, 1970
Subject(s):
Respiratory Tract Infections -- prevention & control
Health Education
China
Posters
Author(s):
Zwerdling, Michael, former owner
China. You dian bu, publisher.
Publisher:
China : Ministry of Posts and Telecommunications, [1993]
Subject(s):
Patient Care Team
Nurses, International
China
Postcards
Publisher:
[Hangzhou : Zhejiang huan deng zhi pian chang, 19--?]
Subject(s):
Public Health
China
Pictorial Works
Author(s):
Zhang, Guolin.
Wang, Zidou.
Zhejiang Sheng ke xue ji shu pu ji xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai wei sheng chu ban she, 1957
Subject(s):
Hookworm Infections -- transmission
Hookworm Infections -- parasitology
Ancylostomatoidea -- anatomy & histology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Zhang, Guolin.
Wang, Zidou.
Zhejiang Sheng ke xue ji shu pu ji xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai wei sheng chu ban she, 1957
Subject(s):
Hookworm Infections -- transmission
Hookworm Infections -- parasitology
Feces -- parasitology
Health Education
China
Posters
Author(s):
China. Wei sheng bu. Xuan chuan chu.
China. Wei sheng bu. Wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo.
Publisher:
[Beijing? : Wei sheng bu xuan chuan chu?], 1954
Subject(s):
Feeding Behavior
Infant
Infant Nutritional Physiological Phenomena
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui zhi, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- prevention & control
Patient Isolation
Disinfection -- methods
Health Education
China
Posters
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai xue you tu shu mei shu she, Minguo 22 [1933]
Subject(s):
Lung -- anatomy & histology
Thoracic Cavity -- anatomy & histology
Pharynx -- anatomy & histology
Larynx -- anatomy & histology
Respiratory Mechanics -- physiology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Lü, Xianzhang.
Fang, Dong.
Publisher:
Shanghai : Xin ya shu dian, 1951
Subject(s):
Respiratory System -- anatomy & histology
Pharynx -- anatomy & histology
Lung Volume Measurements
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Tuberculosis, Pulmonary -- psychology
Health Education
China
Posters
Author(s):
Shanghai fang lao xie hui.
Publisher:
[Shanghai] : Shanghai fang lao xie hui, 1953
Subject(s):
Tuberculosis, Pulmonary -- therapy
Patient Isolation
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing Shi shao er mei xie.
Beijing Shi ji sheng xuan jiao zhong xin.
Beijing Shi ji sheng xie.
Publisher:
[Beijing : bu xiang, 1991?]
Subject(s):
Family Planning Policy
Marriage
Family
China
Posters
87. Huo luan
Author(s):
China. Wei sheng bu.
China. Wei sheng bu. Wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo.
Publisher:
[Beijing] : Zhong yang wei sheng bu wei sheng xuan jiao qi cai zhi zao suo, 1951
Subject(s):
Cholera -- pathology
Health Education
China
Posters
Author(s):
AIDS Health Project.
Publisher:
[San Francisco, Calif.] : AIDS Health Project, [19--]
Subject(s):
HIV Infections -- prevention & control
AIDS Serodiagnosis
Posters
Author(s):
Family Planning Association of Hong Kong.
Publisher:
Hong Kong : Family Planning Association of Hong Kong, [19--?]
Subject(s):
Family Planning Services
Posters
Author(s):
Action Committee Against Narcotics (Hong Kong, China)
Publisher:
[Hong Kong : Action Committee Against Narcotics, 19--]
Subject(s):
Substance-Related Disorders -- prevention & control
Street Drugs
Posters
Publisher:
[Shanghai : s.n.], 1957
Subject(s):
Intestinal Diseases, Parasitic
Helminthiasis
Helminths
Posters
Author(s):
Kunming Shi ji hua sheng yu ban gong shi.
Publisher:
[Kunming Shi : Kunming Shi ji hua sheng yu ban gong shi, 1978?]
Subject(s):
Family Planning Policy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Xin hua tong xun she.
Publisher:
[Beijing] : Ren min mei shu chu ban she, [1977]
Subject(s):
Family planning
Health Education
China
Posters
Author(s):
Peng, Zhongding.
Nanchang Shi ji hua sheng yu wei yuan hui. Ban gong shi.
Publisher:
Nanchang Shi : Nanchang Shi ji hua sheng yu wei yuan hui ban gong shi fan yin, 1964
Subject(s):
Family Planning Policy
China
Posters
Author(s):
Ningbo Shi (China). Wei sheng ju.
Zhongguo ke xue ji shu xie hui.
Chinese Red Cross Society.
Publisher:
[Ningbo Shi?: Ningbo Shi wei sheng ju?], 1963
Subject(s):
Family Planning Policy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Wulumuqi Shi ji hua sheng yu wei yuan hui.
Publisher:
Wulumuqi Shi : Wulumuqi Shi ji hua sheng yu wei yuan hui, 1964
Subject(s):
Family Planning Policy
China
Posters
Author(s):
Jilin Sheng ji hua sheng yu ling dao xiao zhu. Ban gong shi.
Publisher:
[Jilin : Jilin Sheng ji hua sheng yu ling dao xiao zu ban gong shi, 1975?]
Subject(s):
Family Planning Policy
Health Education
China
Posters
Author(s):
Beijing Shi shao er mei xie.
Beijing Shi ji sheng xuan jiao zhong xin.
Beijing Shi ji sheng xie.
Publisher:
[Beijing : bu xiang, 1991?]
Subject(s):
Family Planning Policy
Health Education
Social Responsibility
China
Posters
Author(s):
Zhu, Fan.
Publisher:
Tianjin : Tianjin mei shu chu ban she, [1963?]
Subject(s):
Family Planning Policy
Social Change
Health Education
China
Posters
Author(s):
Wu, Shihua.
Yu, Yuanjin.
Nanchang Shi ji hua sheng yu ban gong shi.
Publisher:
[Nanchang Shi : Nanchang Shi ji hua sheng yu ban gong shi, 1975?]
Subject(s):
Family Planning Policy
Health Education
China
Posters